Hjortsberghallen

Samfunnshus

Fylt ut 40%

Kommentarer 2

  • A
    Anne Marie Wallin
    Henter ofte barnebarn her etter div. aktiviteter.
  • L
    Lasse Johansen
    Gammelt og slitt. Hyggelige haldensere trekker opp